Lapače tukov

Čisté a účinné lapače tukov vďaka pravidelnému čisteniu

Lapače tukov sú využívané najmä v reštauračných a stravovacích zariadeniach, cukrárňach, pekárňach, potravinárskych závodoch, ale i v mäsokombinátoch. Lapače tukov, inak nazývané i „lapoly“, sú určené na zachytávanie rôznych tukov a olejových nečistôt a to ešte predtým než sa dostanú do kanalizácie.

Používanie lapačov tuku je spojené s pravidelným čistením, a to minimálne raz v priebehu troch mesiacov. Nevykonávanie pravidelného čistenia má za následok zlyhanie funkcie lapačov tuku, usádzanie tukov na stenách kanalizácie a potrebu častých havarijných opráv kanalizácie. Pre prinavrátenie k ich správnej funkcii tak bude potrebné nie len vyčistenie lapačov tuku, ale i monitoring kanalizácie a následné krtkovanie či dôkladné čistenie kanalizácie.

Ako prebieha čistenie lapačov tuku?

Ak ste spozorovali šírenie nepríjemného zápachu z umývadla či výlevky, stojatú vodu v drezoch či vracanie sa vody z vodovodného potrubia alebo odpadu, čistenie lapačov tuku je potrebné neodkladne vykonať.

Kompletným čistením lapačov tuku vysokotlakovým čistením vyčistíme celý obsah lapačov, ako aj jeho steny a dno tlakovou vodou, vyčerpáme vodu z umývadla a odpad zlikvidujeme. O vykonaní čistenia vám vystavíme i správu pre potrebnú evidenciu čistení. Naše služby čistenia lapačov tuku v Bratislave môžete využiť v rámci celého okresu.