SLUŽBY

1

PREČISŤOVANIE PREČERPÁVAČIEK

s našimi strojmi vám vyriešime odčerpanie a čistenie nádrží, šácht, žľabov, dažďových vpustí, ČOV prečerpávačiek a pod.

2

ČISTENIE KANALIZÁCIÍ

čistenie strešných a dažďových zvodov, kanalizačných prípojok a kanalizačných stúpačiek – ležatá kanalizácia.

3

ČERPANIE VODY

po havárii kanalizácie, vody, kúrenia zo zatopených pivničných a nebytových priestorov, z výťahových šácht a pod. Vodu odčerpáme kalovými čerpadlami, vákuovým odsávaním, priemyselnými vysávačmi.

4

LAPAČE TUKOV

poskytujeme čistenie lapačov tukov v reštauráciách, väčších a menších jedální, bufetov a iných stravovacích zariadení.

5

MONITORING KANALIZÁCIE

v prípade upchatého potrubia vám vďaka kamere vieme presne diagnostikovať problém. Po jeho odstránení Vám vyhotovíme DVD záznam o priechode kanalizácie.

6

ZÁZNAM NA DVD

pokiaľ vám neodteká potrubie je v ňom viac častí, kde by mohol byť problém. Zmonitorujeme ho a dodáme DVD záznam. V prípade potreby aj písomný pracovný záznam pre bytové družstvo.

7

LOKALIZOVANIE

v prípade, že neviete kde sa vaša kanalizácia nachádza, ponúkame vám službu lokalizácie – vyhľadávanie kanalizačného potrubia. Rovnako ako aj smer a jeho hĺbku. Lokalizovanie určujeme na základe rádiodetekcie.

8

OPRAVY REVÍZNYCH ŠÁCHT

revízne šachty sú súčasťou kanalizačných sietí. Jedná sa o šachty, kde sú samospádom odvádzané splašky. V rámci šachty je možné kontrolovať rúry z vnútra. Práve tieto šachty sú často upchávané a preto je ich čistenie nutné na pravidelnej báze.

9

FRÉZOVANIE POTRUBÍ

pri monitorovaní potrubia sa často zistia hrubé nánosy, ktoré upchávajú potrubie. Sú natoľko odolné, že ich odstraňujeme pomocou frézovania. Napríklad korene v potrubí.

10

VYSOKOTLAKOVÉ ČISTENIE

jedná sa o čistenie stien potrubia od usadenín, mastnôt, tukov, štrku, blata a ílu. Čistenie kanalizácie týmto spôsobom predĺži životnosť kanalizácie.